Contact Us

President: Dr Elisenda Marcer
Honorary Secretary: Dr Daniel P. Grau
Honorary Treasurer: Dr Pedro Nilsson-Fernàndez

General postal address (except for subscriptions):
Dr Daniel P Grau
Honorary Secretary, The Anglo-Catalan Society
Departament de Traducció i Comunicació
Facultat de Ciències Humanes i Socials
Universitat Jaume I
12071, Castelló de la Plana
València
Països Catalans