Journal of Catalan Studies/Revista Internacional de Catalanisme

  

Back Issues / Números anteriors

 
0 Presentation/Presentació
STAFF/STAFF, AIMS / FINALITAT, CONTRIBUTIONS / COL·LABORACIONS, HOW TO SUBSCRIBE / COM SUBSCRIURE-S'HI.
1 1998
Canvi morfosintàctic, Érem i serem?,La Paret de J.V.Foix, El Parany del ratolí.
2 1999
Biography of Joan Gili, Six poems by Gabriel Ferrater, La difusió de la premsa diària als Països Catalans entre 1976 i 1996, Consensus and controversy in language normalisation in Catalunya: the 1998 Law, Quim Monzó i el cànon occidental: una lectura de 'Pigmalió', Nacionalisme i llengua en el conte contemporani català i irlandès. Algunes perspectives feministes i postcolonials, Desiderius (the original Pilgrim): les versions angleses de l'Spill de la vida religiosa (Barcelona 1515).
3 2000
Rilke i l'orfisme a les Elegies de Bierville, Eroticism in the poetry of Gabriel Ferrater, La cultura catalana del destierro mexicano en cuatro tiempos, La ficció epistolar de Carme Riera, Juan Marsé's El amante bilingüe and Sociolinguistic Fiction, Serra d'Or and the Liberal Catholic Resistance to Francoism, 1960-65, L'exili d'un mite: notes biogràfiques sobre Josep Carner a Bèlgica (1945-1970), La tempesta amb patró desmesurat, Memòria de l'ombra: postguerra i escriptura autobiogràfica, Descripció del sufix {-ist/m}.
4 2001
La poesia de Joan Maragall, In Search of 1640, Una selecció de cartes d'Antoni Rubió i Lluch i de Jordi Rubió i Balaguer a Antoni M. Alcover, Memòria personal dels antecedents de l'anglo-catalan society, "Gregor", el conte com a paràbola de la crítica i viceversa, "La tristesa com a estil": La rèplica calderiana al realisme històric de Joaquim Molas, La contribució crítica d’Armand Obiols i de Joan Sales en la narrativa de Mercè Rodoreda, Joan Fuster i la funció de la crítica.
5 2002
Visió de Catalunya des d'Anglaterra durant la Guerra d'Espanya 1936-1939, Mort de dama?: una visió personal de l'estat actual de la literatura catalana
6 2003
7 2004