Journal of Catalan Studies/Revista Internacional de Catalanisme


[Índex / Index]

Reviews / Ressenyes
portada.jpg
El mirall i la màscara: vint-i-cinc anys de ficció narrativa en l'obra de Carme Riera

El mirall i la màscara: vint-i-cinc anys de ficció narrativa en l'obra de Carme Riera. Edició a cura de Luisa Cotoner. El trident, Destino, Barcelona, 2000. 349 p. ISBN: 84-233-3281-0.

Go to review
portada.jpg
Teatro medieval, teatro vivo: Actas del V Seminario de teatro y música medievales de Elx

SIRERA, Josep Lluís, ed., 2001. Teatro medieval, teatro vivo: Actas del V Seminario de teatro y música medievales de Elx (Elx: Institut Municipal de Cultura).

Go to review
portada.jpg
Del actor medieval a nuestros días: Actas del IV Seminario de teatro y música medievales de Elx

SIRERA, Josep Lluís, ed., 2001. Del actor medieval a nuestros días: Actas del IV Seminario de teatro y música medievales de Elx (Elx: Institut Municipal de Cultura).

Go to review
portada.jpg
Catalonia. Nation Building Without A State

Kenneth McRoberts, Catalonia. Nation Building Without A State, Oxford University Press, Ontario, 2001, 258 pp., ISBN 0 19 541481 0.

Go to review
portada.jpg
Narrativa i turisme a Mallorca (1968-1980)

Pilar Arnau, Narrativa i turisme a Mallorca (1968-1980), Menjavents, 29 (Palma: Edicions Documenta Balear; Kassel: Edition Reichenberger, 1999), ISBN 84-89067-54-6, 276 pp. Pròleg de Pere Rosselló Bover.

Go to review
portada.jpg
Ressonàncies orientals (budisme, taoisme i literatura)

BALAGUER, Enric, Ressonàncies orientals (budisme, taoisme i literatura), Sèrie "La Unitat"", 174, Edicions Tres i Quatre, València, 1999, pp.225. ISBN: 84-7502-590-0.

Go to review
portada.jpg
Polifonia de la subversió. La veu col·lectiva de Vicent Andrés Estellés

KEOWN, Dominic, Polifonia de la subversió. La veu col·lectiva de Vicent Andrés Estellés, "Arguments", 10, Tàndem Edicions, València, 2000, 182 p., ISBN: 84-8131-318-1.

Go to review
portada.jpg
Recomane tenebres. Obra completa

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, Recomane tenebres. Obra completa, vol. I. Tres i Quatre: València, 1999. 273 pp.

Go to review
portada.jpg
Freedom for Catalonia? Catalan Nationalism

HARGREAVES, John, Freedom for Catalonia? Catalan Nationalism, Spanish Identity, and the Barcelona Olympic Games, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, ISBN 0-521-58615-1 PB, £14.95, ISBN 0-521-58426-4 HB, £40.00.

Go to review
portada.jpg
Another Country: Sexuality and National Identity in Catalan Gay Fiction

FERNÁNDEZ, Josep-Anton, Another Country: Sexuality and National Identity in Catalan Gay Fiction, Leeds: Maney Publishing for the Modern Humanities Research Association, 2000, 240 pp., ISBN: 1-902653-26-2

Go to review
portada.jpg
El gust refinat de la llengua

TERUEL, M. Elvira, Retòrica, Informació i Metàfora. Pròleg de Sebastià Serrano. Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat de València, 1997. ISBN: 84-490-1103-5.

Go to review

portada.jpg
Avant-garde and Politics in the Paisos Catalans

RESINA, Joan Ramon, Ed., El aeroplano y la estrella: El movimiento de vanguardia en los Países Catalanes (1904-1936), «Texto y Teoría: Estudios Culturales», 22, Rodopi, Amsterdam, 1997, p. 289, Hfl. 40.00 / US 25.00. ISBN: 9042001887.

Go to review
p_guia.jpg
Who Wrote Tirant lo Blanc? The Enigma is Solved!
 
Josep GUIA I MARÍN (josep.guia@uv.es), De Martorell a Corella. Descobrint l'autor del Tirant, «Recerca i Pensament« , 2, Editorial Afers, Catarroja-Barcelona, 1996, pp. 302. ISBN 84-86574-37-4.

Go to review
 
 

p_subirana.jpg (6492 bytes)
Un escriptor serveix per a…
 
Jaume Subirana, (subirana@idgrup.ibernet.com) ,Per a què serveix un escriptor? Pròleg d’Enric Sòria. Barcelona, Proa (http://www.enciclopedia-catalana.com, secedit@grec.com), 1998. 152 p. ISBN: 84-8256-616-4.

Go to review
 
 

march.jpg
Ausiàs March i el tema amorós
 
Ausiàs March, 35 poemes d’amor. Edició a càrrec de Manel Rodríguez-Castelló. Tàndem Edicions. València, 1998. 163 p. ISBN: 84-8131-201-0.

Go to review
 
 

polo.jpg (3296 bytes)
Marco Polo, Llibre de les meravelles del món
 
A cura d’Isabel Payà i Climent i Antoni Torreño i Mateu, «Torsimany», 7, Edicions del Bullent, València, 1997, 208 p., ISBN: 84-89663-22-X..

Go to review
 
 

 

 

Arthur Terry: a festschrift richly deserved
 
Estudis de llengua i literatura catalanes, XXXV, Homenatge a Arthur Terry, 1. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997, 276 pp., ISBN: 84-7826-894-4.

Go to review
 
 

 

 

Lleixant a part l’estil d’Ausiàs March? Vicent Mariner, Humanism and his Translation of Ausias March into Latin
 
CORONEL RAMOS, Marco Antonio, L’Ausiàs March llatí de l’humanista Vicent Mariner, «Arxius i documents», 21, Edicions Alfons el Magnanim, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, València, 1997, 909 pp., ISBN: 84-7822-227-8.

Go to review
 
 

febles.jpg
Un reforçament per als pronoms febles

Júlia TODOLÍ (julia.todoli@uv.es), Els pronoms personals, València, Servei de Publicacions de la Universitat de València, col·lecció «Biblioteca Lingüística Catalana», 23, 151 p. ISBN: 84-370-3494-9.
Go to review
 
 
portada.jpg
Del llatí al català. Morfosintaxi verbal històrica

Manuel Pérez Saldanya. (Manuel.Perez-saldanya@uv.es), Del llatí al català. Morfosintaxi verbal històrica. València, Servei de Publicacions de la Universitat de València (publicacions@uv.es), col·lecció "Biblioteca Lingüística Catalana", 22, 329 p. ISBN: 84-370-3346-2.
Go to review