Journal of Catalan Studies
Revista internacional de catalanística ISSN: 1139-0271 2010 Home

Permeabilitats.
La cultura i la societat contemporànies
de les illes Balears com a espais de confluència.

Editor
Mercè Picornell