Journal of Catalan Studies/Revista Internacional de CatalanismeARTICLES 2002
 
Visió de Catalunya des d'Anglaterra durant la Guerra d'Espanya 1936-1939
 
Mort de dama?: una visió personal de l'estat actual de la literatura catalana.
 
Normalisation and/or an Ethics of Difference: Marsé's <i>Rabos de lagartija</i> in a Post-Colonial World
[Home]
Visió de Catalunya des d'Anglaterra durant la Guerra d'Espanya 1936-1939
Mort de dama?: una visió personal de l'estat actual de la literatura catalana.
Normalisation and/or an Ethics of Difference: Marsé's Rabos de lagartija in a Post-Colonial World