Journal of Catalan Studies/Revista Internacional de CatalanismeARTICLES 2000

Rilke i l'orfisme a les Elegies de Bierville

Eroticism in the poetry of Gabriel Ferrater

La cultura catalana del destierro mexicano en cuatro tiempos

La ficció epistolar de Carme Riera

Juan Marsé's El amante bilingüe and Sociolinguistic Fiction

Serra d'Or and the Liberal Catholic Resistance to Francoism, 1960-65

L'exili d'un mite: notes biogràfiques sobre Josep Carner a Bèlgica (1945-1970)

La tempesta amb patró desmesurat

Memòria de l'ombra: postguerra i escriptura autobiogràfica

Descripció del sufix {-ist/m}
[Home]
Rilke i l'orfisme a les Elegies de Bierville
Eroticism in the poetry of Gabriel Ferrater
La cultura catalana del destierro mexicano en cuatro tiempos
La ficció epistolar de Carme Riera
Juan Marsé's El amante bilingüe and Sociolinguistic Fiction
Serra d'Or and the Liberal Catholic Resistance to Francoism, 1960-65
L'exili d'un mite: notes biogràfiques sobre Josep Carner a Bèlgica (1945-1970)
La tempesta amb patró desmesurat
Memòria de l'ombra: postguerra i escriptura autobiogràfica
Descripció del sufix {-ist/m}