Journal of Catalan Studies/Revista Internacional de CatalanismeARTICLES 2004

L'extensió velar a les persones 4,5 del present d'indicatiu al nord-est del català central
Els Joglars: quaranta anys de vida
Rain and Spring in Sinera and the Waste Land
L'espai desert de Pere Gimferrer: Ruptura i Transició
La finalitat de la repressió franquista: Manlleu i Santa Eugènia de Berga (1931-1945)
[Home]
Montserrat Adam: L'extensió velar a les persones 4,5 del present d'indicatiu al nord-est del català central
Lourdes Orozco: Els Joglars: quaranta anys de vida
Dídac Llorens Cubedo: Rain and Spring in Sinera and the Waste Land
Manel Ollé: L'espai desert de Pere Gimferrer: Ruptura i Transició
Federico Vázquez Osuna: La finalitat de la repressió franquista: Manlleu i Santa Eugènia de Berga (1931-1945)