Journal of Catalan Studies/Revista Internacional de CatalanismeARTICLES 2001
Third Joan Gili Memorial Lecture
La poesia de Joan Maragall
Anglo-Catalan Society Lecture 2000
In Search of 1640
 
Una selecció de cartes d'Antoni Rubió i Lluch i de Jordi Rubió i Balaguer a Antoni M. Alcover
 
Memòria personal dels antecedents de l'anglo-catalan society
 
Gregor, el conte com a paràbola de la crítica i viceversa
 
La tristesa com a estil: La rèplica calderiana al realisme històric de Joaquim Molas
 
La contribució crítica d’Armand Obiols i de Joan Sales en la narrativa de Mercè Rodoreda
 
Joan Fuster i la funció de la crítica
[Home]
La poesia de Joan Maragall
In Search of 1640
Una selecció de cartes d'Antoni Rubió i Lluch i de Jordi Rubió i Balaguer a Antoni M. Alcover
Memòria personal dels antecedents de l'anglo-catalan society
"Gregor", el conte com a paràbola de la crítica i viceversa
"La tristesa com a estil": La rèplica calderiana al realisme històric de Joaquim Molas
La contribució crítica d’Armand Obiols i de Joan Sales en la narrativa de Mercè Rodoreda
Joan Fuster i la funció de la crítica